Przedmiot Działania

I.  Zakres działania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

1) gromadzenie konserwacja, inwentaryzacja, katalogowanie  i udostępnianie zbiorów oraz ich katalogowanie i udostępnianie zbiorów oraz ich naukowe opracowanie

2)  przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających ich właściwe bezpieczeństwo i magazynowanie oraz  w sposób dostępny dla celów naukowych,

3) organizacja wystaw stałych i czasowych w kraju i za granicą,

4) inspirowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie sztuk plastycznych, kultury artystycznej i muzealnictwa, archeologii, etnografii, konserwacji zabytków,

5) prowadzenie działalności edukacyjnej i artystycznej,

6) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań oraz innych publikacji popularno - naukowych z zakresu swojej działalności,

7) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,

8) opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen oraz udzielanie informacji, porad i pomocy
w zakresie swojej działalności,

9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów
i zgromadzonych Informacji,

10) współpraca z muzeami, innymi instytucjami kultury, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, a takze innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadajacymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;

11) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum zakładowego.

II. Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

1)      najmu oraz dzieżawy majątko ruchomego i nieruchomego

2)      usług budowlanych, transportowych i w zakresie konserwacji zabytkó ruchomych,

3)      usług fotografowania, kserograficznych i skanowania, reprodukcji,

4)      udostępniania muzealiów do celów pozastatutowych,

5)      udostępniania powierzchni na reklamę.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Celińska - Dział Administracyjno-Gospodarczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Olechno

Data wytworzenia: 2007-10-09

Wprowadzający: Joanna Olechno

Data wprowadzenia: 2007-10-09

Data modyfikacji: 2017-07-12

Opublikował: Joanna Olechno

Data publikacji: 2007-10-09